Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

พัดลมฟาร์มกล่องบานเกล็ด

ตราสินค้า :  TREX
คำค้นสินค้า :  พัดลมฟาร์ม
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

พัดลมฟาร์มกล่องบานเกล็ด TREX

ร้านสงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ ผลิตและจำหน่าย พัดลมฟาร์มกล่องบานเกล็ด ยี่ห้อ TREX ทั้งปลีก - ส่ง 

การใช้งาน
  • ใช้สำหรับดูดลมเข้าอาคาร